Działalność

logo igb

w ramach swojej działalności statutowej Mazowiecka Instytucja gospodarki Budżetowej Mazovia prowadzi m.in. następujące działalności:

  • Działalność remontowo-budowlana,
  • Produkcja wyrobów z metalu,
  • Produkcja okien,
  • Produkcja mebli,
  • Działalność turystyczna i gastronomiczna,
  • Produkcja i konfekcjonowanie chemii użytkowej,
  • Działalność szwalnicza,
  • Prowadzenie kantyn w jednostkach penitencjarnych,
  • Stacje obsługi samochodów oraz stacje kontroli pojazdów,
  • Fumigacja archiwaliów.