Instrukcja obsługi BIP

logo igb

Zapraszamy użytkowników do zapoznania się z krótką instrukcją korzystania z zasobów naszego Biuletynu Informacji Publicznej.

Menu
Kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujących się w prezentowanym biuletynie, jest menu główne. Wyœwietlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny, po lewej stronie ekranu. Jest to menu podmiotowe podzielone na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnianymi informacjami. Poszczególne działy opatrzone są nagłówkami w postaci pogrubionych napisów.

Odnoœnikiem kierującym do wybieranej kategorii danego działu jest nazwa tej kategorii. Po wskazaniu kursorem myszy takiego odnoœnika, kursor przyjmuje postać charakterystycznej dłoni i zmienia się tło nazwy kategorii.
Aby przejœć do wskazywanej kategorii należy wówczas przycisnąć lewy (komputery PC) przycisk myszy.

Stopka
Na każdej stronie Biuletynu Informacji Publicznej wyœwietlana jest stopka, na której umieszczone są przyciski kierujace na poszczególne podstrony.

Wyszukiwarka
W prawym górnym rogu każdej strony biuletynu widoczne jest pole wyszukiwarki. Poszukiwane hasło należy wpisać w pole i potwierdzić kliknięciem w przycisk szukaj. Jeżeli poszukiwane hasło złożone jest z kilku słów należy, w sposób naturalny, wpisać cały ciąg słów, oddzielając je spacjami. Nie należy obejmować wyrażeń cudzysłowami. W odpowiedzi wyœwietlona zostanie lista znalezionych artykułów, zawierających poszukiwane słowo lub wyrażenie.