logo igb

 

Odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenia w postaci wypełnionego i podpisanego kwestionariusza Pobierz - Kwestionariusz dla kandydata do pracy prosimy wysyłać na adres e-mail: rekrutacja@igbmazovia.pl. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez Państwa w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w IGB MAZOVIA jest IGB MAZOVIA z siedzibą przy ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa. Kontakt z inspektorem ochrony danych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@igbmazovia.pl .

Pełna informacja na temat przetwarzania danych znajduje się tutaj a także zawarta jest w kwestionariuszu osobowym dla kandydata do pracy.

Specjalista ds. Finansowo - Księgowych Miejsce pracy: Warszawa - Bemowo

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA (IGB MAZOVIA) została utworzona na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 roku poprzez przekształcenie i połączenie: Gospodarstwa Pomocniczego Warszawa – Bemowo przy Areszcie Śledczym Warszawa Białołęka, Wielobranżowego Gospodarstwa Pomocniczego – Stacji Obsługi Samochodów przy Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów oraz Gospodarstwa Pomocniczego Zakładu Produkcyjnego przy Zakładzie Karnym w Sieradzu. IGB Mazovia prowadzi szeroką działalność produkcyjną, usługowo – handlową, projektową i inwestycyjną. Poszukujemy kandydatów na poniższe stanowisko:

Specjalista ds.Finansowo-Księgowych

Miejsce pracy: Warszawa-Bemowo

Opis stanowiska:

 • dekretacja i weryfikowanie faktur,
 • księgowanie faktur,
 • weryfikacja i kontrola rozrachunków,
 • kontrola sald,
 • kontrola formalno-podatkowa faktur,
 • księgowość gospodarki magazynowej,
 • przygotowywanie kalkulacji podatkowych (CIT, VAT),
 • rozliczanie RMK,
 • rozliczanie i księgowanie delegacji służbowych krajowych,
 • wprowadzanie wyciągów bankowych i raportów kasowych.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe o specjalności Rachunkowość i Finanse,
 • minimum 5-letnie doświadczenie w księgowości,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz komputerowych, programów księgowych typu ERP (mile widziana znajomość programu Symfonia ERP),
 • umiejętność planowania zadań, ustalania hierarchii ważności,
 • umiejętność przewidywania i rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność wypowiadania się w jasny i precyzyjny sposób, skutecznej komunikacji na piśmie.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • prace w stabilnym, państwowym zakładzie,
 • możliwość zdobywania nowych kwalifikacji i doświadczeń,
 • dofinansowany pakiet medyczny.

Zgłoszenia zawierające CV oraz wypełniony kwestionariusz prosimy kierować na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 ( w temacie wiadomości - Specjalista ds. finansowo-księgowych w Warszawie)

Prosimy o dołączenie poniższych oświadczeń:

Informujemy, że od kandydatów wymagamy podania danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, w tym nr tel. lub adres e-mail oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia w zakresie, który pozwoli na ocenę kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Jeśli  chcesz dobrowolnie podać dodatkowe informacje o sobie, powinieneś złożyć oświadczenie następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie.

Zostałam/em poinformowana/y o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie co nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania mojej osoby, a także nie będzie powodować wobec mnie jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Jeśli chcesz uczestniczyć w przyszłych rekrutacjach, powinieneś złożyć oświadczenie następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez Państwa w związku z ubieganiem się
o zatrudnienie jest Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą przy ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr tel.22 328 60 01

Administrator informuje, że:

 • Kontakt z inspektorem ochrony danych w sprawach dot. danych osobowych oraz praw osób których dane dotyczą realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji oraz kontakt z osobą ubiegającą się o zatrudnienie. Po wyrażeniu dodatkowej zgody dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. na podstawie przepisu art. 221 1 ustawy Kodeks pracy. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zatrudnienie przekaże z własnej inicjatywy szerszy zakres danych osobowych, niż wymagany, będą one przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej zgody w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, którym jest fakt ich przesłania. W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO będą przetwarzane dane w celach przyszłych rekrutacji.
 • Dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników administratora zaangażowanych w procesy rekrutacyjne.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji procesu rekrutacji na dane stanowisko nie dłużej niż 3 miesiące od wyboru kandydata na to stanowisko, a w przypadku przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku. Dane przetwarzane na podstawie zgody niezależnie od wskazanego okresu będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.
 • Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniach i ofertach pracy, jest wymagane określonymi przepisami prawa
  i jest niezbędne dla skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko. Tam gdzie kandydat podaje dane w szerszym zakresie niż wymagany lub na potrzeby przyszłych rekrutacji, podaje jej dobrowolnie.
 • Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec administratora z następujących praw:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),
 • żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, Warszawa).
 • Realizacja praw, o których mowa w pkt 7 lit. a) - c) możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 22 328 63 42, a także drogą listowną przesyłając żądanie na adres siedziby ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa.
 • Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.