logo igb

 

Odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenia w postaci wypełnionego i podpisanego kwestionariusza Pobierz - Kwestionariusz dla kandydata do pracy prosimy wysyłać na adres e-mail: rekrutacja@igbmazovia.pl. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez Państwa w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w IGB MAZOVIA jest IGB MAZOVIA z siedzibą przy ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa. Kontakt z inspektorem ochrony danych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@igbmazovia.pl .

Pełna informacja na temat przetwarzania danych znajduje się tutaj a także zawarta jest w kwestionariuszu osobowym dla kandydata do pracy.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.