Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie

UWAGA!
ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE W REGULAMINIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH PRL W WARSZAWIE, PKT.4 PPKT 4.3. TJ. „Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 19.10.2016r.” DOSZŁO DO OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ.PRAWIDŁOWYM TERMINEM JEST TERMIN 20.10.2016 R. ZGODNIE Z OGŁOSZENIEM O KONKURSIE NR 2016/S 189-339765

pdf downloadKonkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie - Ogłoszenie

pdf downloadKonkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie - Regulamin

word downloadKonkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie - Załącznik nr 1

word downloadKonkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie - Załącznik nr 2

word downloadKonkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie - Załącznik nr 3

word downloadKonkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie - Załącznik nr 4

word downloadKonkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie - Załącznik nr 5

word downloadKonkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie - Załącznik nr 6

pdf downloadKonkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie - Załącznik nr 7 - Istotne postanowienia umowy

Materiały do pobrania z serwera SARP - plik skompresowany RAR, waga: 524 MB

rar zip downloadKonkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie - Załącznik nr 8 - Materiały do konkursu

pdf downloadKonkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie - Informacja o wynikach dopuszczenia do udziału w konkursie

pdf downloadKonkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie - Odpowiedzi na pytania

rar zip downloadKonkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie - Zdjęcia makieta Areszt Śledczy Rakowiecka

pdf downloadKonkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie - Informacja o zmianie terminów

pdf downloadWyniki rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Żołnierzy Wykletych i Więźniów Politycznych PRL w WarszawiePRL w Warszawie