Dostawa płyt wiórowych laminowanych, płyt HDF lakierowanych oraz blatów i obrzeży używanych do produkcji mebli w podziale na 2 zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

word download Dostawa płyt wiórowych laminowanych, płyt HDF lakierowanych oraz blatów i obrzeży używanych do produkcji mebli w podziale na 2 zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - Zapytanie ofertowe

word download Dostawa płyt wiórowych laminowanych, płyt HDF lakierowanych oraz blatów i obrzeży używanych do produkcji mebli w podziale na 2 zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

word download Dostawa płyt wiórowych laminowanych, płyt HDF lakierowanych oraz blatów i obrzeży używanych do produkcji mebli w podziale na 2 zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

word download Dostawa płyt wiórowych laminowanych, płyt HDF lakierowanych oraz blatów i obrzeży używanych do produkcji mebli w podziale na 2 zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 3 - oferta cenowa

word download Dostawa płyt wiórowych laminowanych, płyt HDF lakierowanych oraz blatów i obrzeży używanych do produkcji mebli w podziale na 2 zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 4 - oferta cenowa

word download Dostawa płyt wiórowych laminowanych, płyt HDF lakierowanych oraz blatów i obrzeży używanych do produkcji mebli w podziale na 2 zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - Wzór umowy

pdf download Dostawa płyt wiórowych laminowanych, płyt HDF lakierowanych oraz blatów i obrzeży używanych do produkcji mebli w podziale na 2 zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - Informacja o wyborze