Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Przetarg na sprzedaż stada owiec rasy wrzosówka Redaktor BIP 98
Usługa transportowa polegająca na przewozie drewna wielkowymiarowego wraz z jego załadunkiem i rozładunkiem Redaktor BIP 68
Dostawa sprzętu gastronomicznego dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia Redaktor BIP 123
Dostawa 100 szt. fabrycznie nowych zestawów komputerowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia Redaktor BIP 107
Dostawa ośmiu nowych samochodów ciężarowych z zabudową izotermiczną o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg oraz jednego nowego samochodu osobowo - towarowego z przestarzeniom ładunkową, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg dla Mazowieckiej Ins Redaktor BIP 155
Dostawa 110 szt. fabrycznie nowych drukarek fiskalnych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia Redaktor BIP 141
Dostawa 140 szt. fabrycznie nowych drukarek fiskalnych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia Redaktor BIP 131
Dostawa ośmiu nowych samochodów ciężarowych z zabudową izotermiczną o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg oraz jednego nowego samochodu osobowo - towarowego z przestarzeniom ładunkową, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg dla Mazowieckiej Ins Redaktor BIP 98
Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Sprzedaży i Gospodarki Magazynowej dla w Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia Redaktor BIP 147
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, produktów mleczarskich, wody i napojów dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na trzy części Redaktor BIP 237
Serwis i konserwacja urządzeń oraz instalacji w obiektach zlokalizowanych przy ul. Marszałkowskiej 82 w Warszawie w podziale na cztery części Redaktor BIP 122
Serwis i konserwacja urządzeń oraz instalacji w obiektach zlokalizowanych przy ul. Kocjana 3 w Warszawie w podziale na pięć części Redaktor BIP 99
Sukcesywna dostawa papierosów, wyrobów tytoniowych, kart telefonicznych i zapalniczek dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na dwie części Redaktor BIP 142
Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia Redaktor BIP 207
Sukcesywna dostawa świeżych warzyw i owoców dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na dwie części Redaktor BIP 149
Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej oraz środków do pielęgnacji i mycia używanych w myjniach samochodowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na cztery części Redaktor BIP 129
Sukcesywna dostawa mięsa i produktów mięsnych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na dwie części Redaktor BIP 125
Sukcesywna dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich oraz ciast dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na trzy części Redaktor BIP 157
Sukcesywna dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich oraz ciast dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na trzy części Redaktor BIP 142
Zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo w robotach budowlanych Redaktor BIP 149
Sukcesywna dostawa płyt wiórowych laminowanych, płyt MDF laminowanych, płyt HDF lakierowanych oraz blatów i obrzeży używanych do produkcji mebli dla Filii Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w Studzieńcu Redaktor BIP 239
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, produktów mleczarskich, wody i napojów dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na cztery części Redaktor BIP 262
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017 Redaktor BIP 207
Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017 Redaktor BIP 203