Sukcesywna dostawa płyt wiórowych laminowanych i surowych, płyt pilśniowych, płyty MDF, płyt HDF lakierowanych, sklejki i blatów oraz obrzeży dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej w podziale na 3 części

Sukcesywna dostawa płyt wiórowych laminowanych i surowych, płyt pilśniowych, płyty MDF, płyt HDF lakierowanych, sklejki i blatów oraz obrzeży dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej w podziale na  3 części - Ogłoszenie o zamówieniu

Sukcesywna dostawa płyt wiórowych laminowanych i surowych, płyt pilśniowych, płyty MDF, płyt HDF lakierowanych, sklejki i blatów oraz obrzeży dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej w podziale na  3 części - SIWZ

Sukcesywna dostawa płyt wiórowych laminowanych i surowych, płyt pilśniowych, płyty MDF, płyt HDF lakierowanych, sklejki i blatów oraz obrzeży dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej w podziale na  3 części - Załącznik nr 2 - JEDZ

Sukcesywna dostawa płyt wiórowych laminowanych i surowych, płyt pilśniowych, płyty MDF, płyt HDF lakierowanych, sklejki i blatów oraz obrzeży dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej w podziale na  3 części - Załącznik 2A -  Formularz cenowy część I

Sukcesywna dostawa płyt wiórowych laminowanych i surowych, płyt pilśniowych, płyty MDF, płyt HDF lakierowanych, sklejki i blatów oraz obrzeży dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej w podziale na  3 części - Załącznik 2B -  Formularz cenowy część II

Sukcesywna dostawa płyt wiórowych laminowanych i surowych, płyt pilśniowych, płyty MDF, płyt HDF lakierowanych, sklejki i blatów oraz obrzeży dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej w podziale na  3 części - Załącznik 2C -  Formularz cenowy część III

Sukcesywna dostawa płyt wiórowych laminowanych i surowych, płyt pilśniowych, płyty MDF, płyt HDF lakierowanych, sklejki i blatów oraz obrzeży dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej w podziale na  3 części - Załącznik nr 6 – Identyfikator postępowania/Klucz publiczny

Sukcesywna dostawa płyt wiórowych laminowanych i surowych, płyt pilśniowych, płyty MDF, płyt HDF lakierowanych, sklejki i blatów oraz obrzeży dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej w podziale na  3 części - wyjaśienia treści SIWZ 28.10.2019

Sukcesywna dostawa płyt wiórowych laminowanych i surowych, płyt pilśniowych, płyty MDF, płyt HDF lakierowanych, sklejki i blatów oraz obrzeży dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej w podziale na  3 części - informacja z otwarcia ofert

Sukcesywna dostawa płyt wiórowych laminowanych i surowych, płyt pilśniowych, płyty MDF, płyt HDF lakierowanych, sklejki i blatów oraz obrzeży dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej w podziale na  3 części - wybór oferty najkorzysniejszej