Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - Ogłoszenie o zamówieniu

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - SIWZ

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - Załącznik nr 2 JEDZ

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - Załącznik Nr 2A- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy dla Części 1

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - Załącznik Nr 2B- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy dla Części 2

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - Załącznik Nr 2C- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy dla Części 3

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - Załącznik Nr 2D- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy dla Części 4

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - Załącznik Nr 2E- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy dla Części 5

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - Załącznik Nr 2F- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy dla Części 6

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - Załącznik Nr 2G- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy dla Części 7

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - Załącznik Nr 2H- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy dla Części 8

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - Załącznik Nr 2I- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy dla Części 9

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - Załącznik Nr 2J- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy dla Części 10

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - Załącznik Nr 2K- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy dla Części 11

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - Załącznik Nr 2L- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy dla Części 12

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - Załącznik Nr 2Ł- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy dla Części 13

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - Załącznik Nr 2M- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy dla Części 14

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - Załącznik Nr 6 - Identyfikator postępowania Klucz publiczny

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - wyjasnienia treści SIWZ

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - wyjasnienia treści SIWZ - 29.10.2019r.

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - wyjasnienia treści SIWZ_18.11.2019

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - Załącznik Nr 2G- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy dla Części 7_18.11.2019

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - Załącznik Nr 2H- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy dla Części 8_18.11.2019

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - Załącznik Nr 2L- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy dla Części 12_18.11.2019

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - wyjaśnienia treści SIWZ 28_11_2019

Aktualne załączniki na dzień 28.11.2019r. 

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - Załącznik Nr 2A- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy dla Części 1 - 28.11.2019

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - Załącznik Nr 2B- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy dla Części 2 - 28.11.2019

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - Załącznik Nr 2C- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy dla Części 3 - 28.11.2019

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - Załącznik Nr 2D- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy dla Części 4 - 28.11.2019

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - Załącznik Nr 2E- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy dla Części 5 - 28.11.2019

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - Załącznik Nr 2F- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy dla Części 6 - 28.11.2019

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - Załącznik Nr 2G- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy dla Części 7 - 28.11.2019

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - Załącznik Nr 2H- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy dla Części 8 - 28.11.2019

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - Załącznik Nr 2I- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy dla Części 9 - 28.11.2019

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - Załącznik Nr 2J- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy dla Części 10 - 28.11.2019

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - Załącznik Nr 2K- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy dla Części 11 - 28.11.2019

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - Załącznik Nr 2L- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy dla Części 12 - 28.11.2019

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - Załącznik Nr 2Ł- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy dla Części 13 - 28.11.2019

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - Załącznik Nr 2M- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy dla Części 14 - 28.11.2019

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - ogłoszenie zmian 03-12-2019

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - informacja z otwarcia ofert

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaście części - zawiadomienie o wyborze