Sukcesywna dostawa surowców do produkcji chemicznej w podziale na dwanaście części

Sukcesywna dostawa surowców do produkcji chemicznej w podziale na dwanaście części - Ogłoszenie

Sukcesywna dostawa surowców do produkcji chemicznej w podziale na dwanaście części - SIWZ

Sukcesywna dostawa surowców do produkcji chemicznej w podziale na dwanaście części - Załącznik Nr 1.1. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy dla Części 1

Sukcesywna dostawa surowców do produkcji chemicznej w podziale na dwanaście części - Załącznik Nr 1.2. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy dla Części 2

Sukcesywna dostawa surowców do produkcji chemicznej w podziale na dwanaście części - Załącznik Nr 1.3. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy dla Części 3

Sukcesywna dostawa surowców do produkcji chemicznej w podziale na dwanaście części - Załącznik Nr 1.4. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy dla Części 4

Sukcesywna dostawa surowców do produkcji chemicznej w podziale na dwanaście części - Załącznik Nr 1.5. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy dla Części 5

Sukcesywna dostawa surowców do produkcji chemicznej w podziale na dwanaście części - Załącznik Nr 1.6. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy dla Części 6

Sukcesywna dostawa surowców do produkcji chemicznej w podziale na dwanaście części - Załącznik Nr 1.7. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy dla Części 7

Sukcesywna dostawa surowców do produkcji chemicznej w podziale na dwanaście części - Załącznik Nr 1.8. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy dla Części 8

Sukcesywna dostawa surowców do produkcji chemicznej w podziale na dwanaście części - Załącznik Nr 1.9. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy dla Części 9

Sukcesywna dostawa surowców do produkcji chemicznej w podziale na dwanaście części - Załącznik Nr 1.10. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy dla Części 10

Sukcesywna dostawa surowców do produkcji chemicznej w podziale na dwanaście części - Załącznik Nr 1.11. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy dla Części 11

Sukcesywna dostawa surowców do produkcji chemicznej w podziale na dwanaście części - Załącznik Nr 1.12. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy dla Części 12

 Sukcesywna dostawa surowców do produkcji chemicznej w podziale na dwanaście części - informacja z otwarcia ofert

 Sukcesywna dostawa surowców do produkcji chemicznej w podziale na dwanaście części - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty